Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO PLUS FIO z dnia 29.04.2019 r. - AgioFunds