Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO PLUS FIO z dnia 25.01.2021 - AgioFunds