Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO PLUS FIO z dnia 01.01.2022 - AgioFunds