Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO PLUS FIO z dnia 06.09.2021 - AgioFunds