Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO PLUS FIO z dnia 03.01.2020 r. - AgioFunds