Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO PLUS FIO z dnia 01.09.2022 r. - AgioFunds