Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO PLUS FIO z dnia 01.07.2021 - AgioFunds