Ogłoszenie o zmianie Statutu AGIO PLUS FIO z dnia 04.10.2016 r. - AgioFunds