Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO PLUS FIO 01.01.2019 - AgioFunds