Ogłoszenie o zmianie statutu Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN z dnia 30.12.2019 r. - AgioFunds