Ogłoszenie o zmianie statutu Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN z dnia 29.03.2019 r. - AgioFunds