Ogłoszenie o zmianie Statutu Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN z dnia 27.08.2021 r. - AgioFunds