Ogłoszenie o zmianie Statutu Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN z dnia 24.09.2021 r. - AgioFunds