Ogłoszenie o zmianie statutu Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN z dnia 22.11.2019 r. - AgioFunds