Ogłoszenie o zmianie statutu Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN z dnia 28.03.2017 r. - AgioFunds