Ogłoszenie o zmianie statutu Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN z dnia 01.03.2017 - AgioFunds