Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Market Neutral FIZ z 29.01.2018 r. - AgioFunds