Ogłoszenie o zmianie Statutu AGIO Kapitał PLUS FIO z dnia 4.10.2016 r. - AgioFunds