Ogłoszenie o zmianie statutu Agio Globalny Kapitał FIZ z 23.09.2020 r. - AgioFunds