Ogłoszenie o zmianie statutu Agio Globalny Kapitał FIZ z 13.11.2020 r. - AgioFunds