Ogłoszenie o zmianie Statutu AGIO Globalny Dywidendowy FIZ z dnia 6.01.2017 r. - AgioFunds