Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Globalny Dywidendowy FIZ z dnia 20.04.2016r. - AgioFunds