Ogłoszenie o zmianie Statutu Aforti Microloans FIZ AN z dnia 3 października 2016 r. - AgioFunds