Ogłoszenie o zmianie statutu AFORTI MICROLOANS FIZ AN z dnia 31.01.2019 r. - AgioFunds