Ogłoszenie o zmianie statutu AFORTI MICROLOANS FIZ AN z dnia 10.06.2019 r. - AgioFunds