Ogłoszenie o zmianie statutu AFORTI MICROLOANS FIZ AN z dnia 1.07.2019 r. - AgioFunds