Ogłoszenie o zmianie statutu AFORTI MICROLOANS FIZ AN z dnia 01.08.2018 r. - AgioFunds