Ogłoszenie o zmianie statutu AFORTI MICROLOANS FIZ AN z 23.07.2020 r. - AgioFunds