Ogłoszenie o zmianie statutu Aforti Microloans FIZ AN z dnia 26 lipca 2017 r. - AgioFunds