Ogłoszenie o zmianie statutu AFORTI MICROLOANS FIZ AN z dnia 06.12.2017 r. - AgioFunds