OGŁOSZENIE o zmianie statutu AD ROYAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z dnia 2 kwietnia 2021 roku - AgioFunds