Ogłoszenie o zmianie statutu AD ROYAL FIZ AN z dnia 24.01.2019 r. - AgioFunds