Ogłoszenie o zmianie statutu AD ROYAL FIZ AN z dnia 13.12.2021 r. - AgioFunds