Ogłoszenie o zmianie statutu AD CAPITAL FIZ AN z dnia 12.07.2019 r. - AgioFunds