Ogłoszenie o zmianie statutu AD Capital FIZ AN z dnia 28.03.2017 r. - AgioFunds