Ogłoszenie o zmianie statutu ABELIA CAPITAL FIZ AN z dnia 15 października 2018 r. - AgioFunds