Ogłoszenie o zmianie Statutu ABELIA CAPITAL FIZ AN z dnia 27.09.2017 r. - AgioFunds