Ogłoszenie o zmianie Statutu Abelia Capital FIZ AN z dnia 27.04.2017 r. - AgioFunds