Ogłoszenie o zmianie statutu PERPETUM 10 FIZ AN z dnia 22.10.2015r. - AgioFunds