Ogłoszenie o zmianie statutu CRASPEDIA CAPITAL FIZ AN - AgioFunds