Ogłoszenie o zmianie regulaminu PSO MultiKapitał - AgioFunds