Ogłoszenie o zmianie regulaminu PSO MultiKapitał PLUS - AgioFunds