Ogłoszenie o zmianie regulaminu PI Multikapitał - AgioFunds