Ogłoszenie o zmianie regulaminu PI Multikapitał PLUS - AgioFunds