Ogłoszenie o zmianie regulaminu IKE AGIO z dnia 27.11.2017 r. - AgioFunds