Ogłoszenie o zmianie prospektu AGIO SFIO z dnia 15.06.2020 r. - AgioFunds