Ogłoszenie o zmianie prospektu AGIO SFIO z dnia 06.12.2021 - AgioFunds