Ogłoszenie o zmianie prospektu AGIO SFIO z dnia 16.01.2020 r. - AgioFunds