Ogłoszenie o zmianie prospektu AGIO SFIO z dnia 03.01.2020 r. - AgioFunds