Ogłoszenie o zmianie prospektu AGIO SFIO z dnia 01.09.2022 - AgioFunds